विपद व्यवस्थापन काेषमा रकम जम्मा गर्न अाहवान गरिएकाे ।

विपद  व्यवस्थापन काेषमा रकम जम्मा गर्न अाहवान गरिएकाे ।

विपद  व्यवस्थापन काेषमा रकम जम्मा गर्न अाहवान गरिएकाे ।  

आर्थिक वर्ष: