सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन नगन्न आहवान।

      नतिजा प्रकाशन नगन्न आहवान। 

सूचना सूचना सूचना!

नतीजा प्रकाशन नगन्न आहवान । 

विज्ञप्ती जारी गरिएको ।

विज्ञप्ती जारी गरिएको । 

दस्तावेज: 

Invitation for Bids

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

ठेक्का स्थागित गरिएको बारे ।

ठेक्का स्थागित गरिएको बारे । 

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आयोजकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने कार्यशाला मिति २०७६।१०।५,६ र ७ गते सम्म होटल हवाइट लोटस, देवकोटा चोकमा संञ्चालन भएका कार्यशालाका केही झलकहरु ।

 सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आयोजकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला मिति २०७६।१०।५,६ र ७  गते सम्म होटल हवाइट लोटस, देवकोटा चोकमा संञ्चालन भएका कार्यशालाका केही झलकहरु ।  

Pages