सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

पालोपहरा तोकिएको सम्बन्धमा ।

२०७५ सालको बडादशैको अवसरमा मिति २०७५।०६।३० देखि २०७५।०७।२४ सम्म सार्वजिनक विदा परेकोले सो अवधिमा कार्यालय तथा अावास भवनहरू र सम्पूर्ण सरकारी सम्पूर्ण सरकारी सम्पितको सुरक्षा एंव सरक्षण का लागि अनुराेध छ । साथै २०७५ सालको बडादशै, दिपावली तथा छद को शुभकामना ।

सम्मरीगाउँ पालिका परिवार।

रित पदकाे विवरण

यस गाउँपालिकामा कुनै पनि पदाधिकारीहरूकाे पद रित नभएकाे ।

विपद व्यवस्थापन

विपद व्यवस्थापन

गाउँ सभाकाे बजेट निति तथा कार्यक्रम

        सम्मरीमार्इ गाउँ पालिकाकाे गाउँ सभाकाे बजेट निति तथा कार्यक्रम ।

Pages