FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

सम्पूर्ण सम्मरीमाई गाउँपालिका बासीमा,

मिति २०७६।०३।२८ गतेका दिन, असुरैना, 
आधारभूत विधालयमा दिउसो १२ः०० बजे आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको  लागि अनुरोध छ ।

सम्मरीमार्इ गाउँपालिका