FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१८. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको गाउपालिकाको क्षेत्र भित्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 16:17 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१७. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 16:02 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१६. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने योजना कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 16:01 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१५. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको टोल विकास संस्थाको विधान, २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:53 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१४. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको टोल विकास संस्थाको गठन,सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:51 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१३. सम्मरीमाई गाउँपालिकावाट सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:50 PDF icon 2076-04-10 published Date
१२. सम्मरीमाई गाउँपालिकावाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:48 PDF icon 2076-04-10 Published Date
११. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको हितकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:47 PDF icon 2076-04-10 Published Date
१०. सम्मरीमाई गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:45 PDF icon 2076-04-10 published Date
९.सम्मरीमाई गाउँपालिकाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 15:44 PDF icon 2076-04-10 Published Date

Pages