FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८।७९ निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यक्रम सहित बजेत योजना माग सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/09/2021 - 23:34 PDF icon योजना माग सम्बन्धमा ।

गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

७७/७८ 12/16/2020 - 21:31 PDF icon गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/15/2020 - 08:41

Invitation For BIds (04-December, 2020)

७७/७८ 12/07/2020 - 13:18 PDF icon Invitation For BIds (04-December, 2020) Published in Mechi Kali newspaper

ठेक्का स्थागित गरिएको बारे ।

७६/७७ 01/19/2020 - 12:40

गाउँ सभाको आ.व ०७६।०७७ को बजेट पेश ।

७६/७७ 07/14/2019 - 16:54 PDF icon गाउँ सभाको आ.व ०७६।०७७ को बजेट पेश ।

आ.व. २०७५।०७६ को दुङ्खा, गिटृी, वालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 02/19/2019 - 22:03 PDF icon Suchana11.pdf

याेजना तथा परियाेजना

७४/७५ 06/13/2018 - 01:28 PDF icon याेजनाa.pdf