FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आगामी आ.व. २०७८।७९ को गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/28/2021 - 06:17

गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

७७/७८ 12/16/2020 - 21:31 PDF icon गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

प्रगती बिवरण

७७/७८ 08/14/2020 - 18:10 PDF icon प्रगती बिवरण ।

गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/22/2020 - 00:11 PDF icon गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

गाउँ सभाको आ.व ०७६।०७७ को बजेट पेश ।

७६/७७ 07/14/2019 - 16:54 PDF icon गाउँ सभाको आ.व ०७६।०७७ को बजेट पेश ।

गाउँ सभाकाे बजेट निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/11/2018 - 08:05 PDF icon niti karyakram final 075076( Bujet) (1).pdf

बजेत तथा कार्यक्रम

७४/७५ 07/10/2018 - 01:36 PDF icon बिबरण.pdf

गाउँ सभामा वजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्वन्धमा

७४/७५ 07/01/2018 - 06:47 PDF icon SCAN0004_8.PDF

सम्मारीमाइ गाउपालिका को कार्यपालिका को निर्णय हरु

७४/७५ 06/09/2018 - 17:08