FAQs Complain Problems

समाचार

श्रोत नक्सा

मिति: 06/26/2020 - 15:29
२०७७।०३।१० गते साँताैै गाउँ सभा ।

 मिति २०७७।०३।१० गते साँताैै गाउँ सभा सम्पन्न भयको छ । यस सभामा आ.व. ०७७।७८ को लागि ः
१. आर्थिक विकास ः कृषि, उधोग तथा वानिज्य, पर्यटन, सहकारी, वितिय क्षेत्रहरु ।
२.सामाजिक विकास ः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, साहित्य कला र संस्कृति, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, लङ्खिक समानता तथा सामाजिक समावेहिकरण ।
३.पूर्वाधार विकास ः भवन तथा सहरी विकास तथा पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, सञ्चार ।
४. वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन ः वन तथा भू संरक्षण, विपद व्यस्थापन, फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन ।

मिति: 03/21/2020 - 21:04
काेराेना भाईरस सम्बधित सूचना सूचना ।

काेराेना भाईरस सम्बधित सूचना सूचना । 

मिति: 07/06/2018 - 07:31
Gausava

सम्मरीमार्इ गाउँ सभा समपन्न भएकाे छ ।