FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९/८० 04/19/2023 - 14:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 12/18/2022 - 11:30

दरभाउ स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा ।

७९/८० 11/15/2022 - 16:44

५०% अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

७९/८० 11/04/2022 - 12:48

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 10/23/2022 - 20:04 PDF icon Document.pdf

आ.व.२०७९/८० को आम्दानी खर्च विवरण

७८-७९ 06/24/2022 - 19:01 PDF icon 079080 budget.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सुचना ।

७८-७९ 04/15/2022 - 11:57

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट)संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।

७८-७९ 04/13/2022 - 19:27

सूचना ।

७८-७९ 04/13/2022 - 19:25

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७८-७९ 03/30/2022 - 14:00 PDF icon gulariha pitch.pdf

Pages