FAQs Complain Problems

वडा १

शिवकुमार यादव

सम्मरिमाई गाउँपालिकाको  वडा १ लाइॅ कराैता भनिन्छ । यस वडाकाे उतर तिर वरवाँसी वडा छ । तेसै गरी दक्षिण दिशा तिर भारत, पूव दिशा तिर मचवार छ भने  पश्चिम  तिर भारत छ ।  यस वडाकाे

अध्यक्ष : शिवकुमार यादव। 

फाेन  : ९८१७४३४७३६

सचिव :  जवाहर प्रसाद माेर्य

फाेन  : ९८१४४५१९११