FAQs Complain Problems

वडा २

अजय कुमार गुप्त वनिया

अध्यक्ष : अजय कुमार गुप्त वनिया

फाेन  : 9821468601

सचिव :  मेधु धवल

फाेन  : ९८१९४३५४२७

सम्मरिमाई गाउँपालिकाको  वडा २ लाइॅ वरवाँसी भनिन्छ । यस वडाकाे उतर दिशा तिर थुम्हवा पिपरहवा, फरेना वडाहरू छन् । तेसै गरी दक्षिण दिशा तिर  करैताभारत, पूव दिशा तिर मचवार छ भने  पश्चिम  तिर भारत छ ।  यस वडाकाे

Ward Contact Number: 
9821468601