FAQs Complain Problems

वडा ६

अध्यक्ष : श्री ताैलन केवट

फाेन  : ९८२१४६२२०६

सचिव :  बसन्त राम यादव

फाेन  : ९८११४०२८७०

सम्मरिमाई गाउँपालिकाको  वडा ६ लाइॅ  असुरैना भनिन्छ  छ। यस वडाकाे उतर दिशा तिर​ काेटहीमार्इ गां. पां. छ । तेसै गरी दक्षिण दिशा तिर  मर्चवारी गां. पां. पर्छ। , पूव दिशा तिर  मर्चवारी गां. पां,  छ भने  पश्चिम  तिर फरेना, वेतकुइयाँ  वडाहरू छन् ​ ।  यस वडाकाे   

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
९८११४०२८७०