FAQs Complain Problems

समाचार

शिलबन्दी आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

शिलबन्दी आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको कार्यालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कार्यक्रमको सेनेटरी प्याड खरीड कार्य गराउनु पर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी, डिलर वा सप्लायर्सबाट शर्तहरुको अधिनमा रही रीतपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिन्छ । साथै यो सूचना २०७७ जेठ २८ गते बुधवार राष्ट्रिय दैनिक मेचीकाली पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराउछौं ।

आर्थिक वर्ष: