FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७८-७९ 03/30/2022 - 14:00 PDF icon gulariha pitch.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना।(सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/१४)

७८-७९ 03/29/2022 - 13:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/०७)

७८-७९ 03/22/2022 - 06:32 PDF icon बोलपत्र स्वाकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८_१२_०७).pdf

दरभाउ स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति२०७८/११/३०)

७८-७९ 03/15/2022 - 14:10

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना।

७८-७९ 03/05/2022 - 08:16

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना।

७८-७९ 02/24/2022 - 13:24

Invitation For Bids

७८-७९ 02/23/2022 - 15:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति २०७८/११/१०)

७८-७९ 02/22/2022 - 15:34

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०४)

७८-७९ 02/18/2022 - 11:13

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा (सुचना प्रकाशित मिति२०७८/११/०१)

७८-७९ 02/13/2022 - 17:29

Pages