FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना।(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१३)

७८-७९ 02/01/2022 - 22:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। (सूचना प्रकाशित मिति २०७८/१०/१८)

७८-७९ 02/01/2022 - 15:47

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। ( सुचना प्रकाशित मिति २०७८/१०/१३)

७८-७९ 01/27/2022 - 15:59

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना। (सुचना मिति २०७८/०८/२९)

७८-७९ 12/16/2021 - 09:49

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा। (सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०८/२३)

७८-७९ 12/10/2021 - 16:40

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । प्रथम पटक प्रकाशीत मिति २०७८।०७।१६

७७/७८ 11/12/2021 - 10:50

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा । सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।२०

७७/७८ 07/05/2021 - 06:35

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । प्रथम पटक प्रकाशीत मिति २०७८।०३।०९

७७/७८ 06/25/2021 - 14:45

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०७८।०२।२८

७७/७८ 06/12/2021 - 09:48

बोलपत्र आवान गर्ने ‌आशयको सूचना ।मिति २०७८।०१।१२ बुटवल टुडे पत्रिकाको पाना नं. ३ मा सूचना प्रकाशन भएको छ ।

७७/७८ 04/28/2021 - 11:22

Pages