FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मिति ः २०७८।०३।०६ गते आईतबारको दिन "कृषि, शिक्षा, स्वास्थय, व्यवसाय र रोजगार समुन्नत सम्मरीमाई विकासको आधार" भन्ने मुल नाराका साथ यस सम्मरीमाई गाउपालिकाको नवौं गाउँ सभाको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

मिति ः २०७८।०३।०६ गते आईतबारको दिन "कृषि, शिक्षा, स्वास्थय, व्यवसाय र रोजगार समुन्नत सम्मरीमाई विकासको आधार" भन्ने मुल नाराका साथ यस सम्मरीमाई गाउपालिकाको नवौं गाउँ सभाको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा यस सम्मरीमाई गाउपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाँउ सभाका सदस्यहरु, सभाका सचिव, कर्मचा