FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको निर्णय

प्रतिबदता

स्थानीय शासनमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, कानुनकाे शासन र सहभागिता प्रवर्दन गरी सुशासन र सदाचारिता कायम गर्न सम्मरीमार्इ गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले देहाय बमाेजिमकाे प्रतिबदता । 

दस्तावेज: