FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्मरीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउन पर्ने (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३ ७६/७७ 02/11/2021 - 16:15 PDF icon सम्मरीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउन पर्ने (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६
सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्याविधि (नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको) ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३ ७६/७७ 02/11/2021 - 16:01 PDF icon सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्याविधि (नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको) ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३
सम्मरीमाई गाउँपालिकाको स्थानीय सामाजिक विकास ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३ ७६/७७ 02/11/2021 - 15:46 PDF icon सम्मरीमाई गाउँपालिकाको स्थानीय सामाजिक विकास ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३
सम्मरीमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७६ । ७६/७७ 02/11/2021 - 15:40 PDF icon सम्मरीमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७६ ।
याेजना तथा निणर्य ७४/७५ 06/13/2018 - 01:26 PDF icon याेजनाa.pdf

Pages