FAQs Complain Problems

समाचार

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउन पर्ने (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३

सम्मरीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउन पर्ने (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६  प्रमाणीकरण मिति २०७६।०७।०३

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: