FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्मरीमाइ गाउँ पालिकाको आ.ब.०७५/७६को बजेट तथा नीति कार्यक्रम

सम्मरीमाइ गाउँ पालिकाको आ.ब.०७५/७६को बजेट तथा नीति कार्यक्रम असार १० गते सम्मरीमाइ गाउँ पालिकामा सम्पन भएकाे छ ।

उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा ।

उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages