FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट)संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।

७८-७९ 04/13/2022 - 19:27

सूचना ।

७८-७९ 04/13/2022 - 19:25

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७८-७९ 03/30/2022 - 14:00 PDF icon gulariha pitch.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना।(सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/१४)

७८-७९ 03/29/2022 - 13:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/०७)

७८-७९ 03/22/2022 - 06:32 PDF icon बोलपत्र स्वाकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८_१२_०७).pdf

Invitation For Bids

७८-७९ 02/23/2022 - 15:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति २०७८/११/१०)

७८-७९ 02/22/2022 - 15:34

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०४)

७८-७९ 02/18/2022 - 11:13

आगामी आ.व. २०७८।७९ को गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/28/2021 - 06:17

गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

७७/७८ 12/16/2020 - 21:31 PDF icon गाउँ बिकास याेजना ‌२०७७।७८

Pages