FAQs Complain Problems

समाचार

(LP Gas Cylinder with gas ) बोलपत्र आव्हानको सूचना ! २०७७ साल चैत २५ गते बुधवार प्रकाशीत मिति

(LP Gas Cylinder with gas ) बोलपत्र आव्हानको सूचना ! २०७७ साल चैत २५ गते बुधवार प्रकाशीत मिति

मिति २०७७ साल चैत २५ गते बुधवारको दिन नेपालि राष्ट्र्यि दैनिक पत्रिकामा (LP Gas Cylinder with gas) को लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशीत गरिएको छ ।  उक्त कार्यको लागि इच्छुक महानुभावहरुले मिति २०७८।०१।२४ दिनको १२ः०० बजेसम्म वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp मा गई  सम्मरीमाई गाउँपालिका शाखा अन्त्तरगर्त रहेको  नबिल बैंक को राजस्वर खाता नं. ०७१०१०१७५००४०३ मा राजस्वर जम्मा गर्न सकिने छ । विस्तीर विवरण को लागि क्रम संख्या अनुसार सम्मरीमाई गाउँपालिकाको र दैनिक पत्रको को वेबसाइटहरु लिंकको पेश गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।  

  1. https://bit.ly/3mp1pQB
  2. https://bit.ly/31SeBnx

आर्थिक वर्ष: