FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बाेलपत्र सूचना । सूचना ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७७।१०।०९ गते 

प्रारम्भिक छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

 

प्रारम्भिक छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।                                                                        मिति २०७७।०९।१७

कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

कक्षा संचालन सम्बन्धमा । 

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा ।

(सूचना प्रकाशन मिति २०७७।०८।२९)

सूपरविक्षेक तथा गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 

सूपरविक्षेक तथा  गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०८।२९)  

Pages