FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निवेदन संकलन सम्बन्धमा।

निवेदन संकलन सम्बन्धमा।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

पालोपहरा तोकिएको सम्बन्धमा ।

२०७५ सालको बडादशैको अवसरमा मिति २०७५।०६।३० देखि २०७५।०७।२४ सम्म सार्वजिनक विदा परेकोले सो अवधिमा कार्यालय तथा अावास भवनहरू र सम्पूर्ण सरकारी सम्पूर्ण सरकारी सम्पितको सुरक्षा एंव सरक्षण का लागि अनुराेध छ । साथै २०७५ सालको बडादशै, दिपावली तथा छद को शुभकामना ।

सम्मरीगाउँ पालिका परिवार।

Pages