FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक परिक्षा को मिति प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७६।०७।२४ र २०७६।०७।२५  एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक परिक्षा को मिति प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 

Suchana

आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

सम्पूर्ण सम्मरीमाई गाउँपालिका बासीमा,

मिति २०७६।०३।२८ गतेका दिन, असुरैना, 
आधारभूत विधालयमा दिउसो १२ः०० बजे आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको  लागि अनुरोध छ ।

सम्मरीमार्इ गाउँपालिका

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना 

Pages