FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना

७९/८० 10/23/2022 - 19:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (सुचना प्रकाशित मिति२०७९/०२/११)

७८-७९ 05/30/2022 - 14:28

(श्री वडा कार्यालयहरु) मुल्य सन्शोधन गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८-७९ 05/29/2022 - 14:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सुचना ।

७८-७९ 04/15/2022 - 11:57

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट)संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।

७८-७९ 04/13/2022 - 19:27

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७८-७९ 03/30/2022 - 14:00 PDF icon gulariha pitch.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना।(सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/१४)

७८-७९ 03/29/2022 - 13:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८/१२/०७)

७८-७९ 03/22/2022 - 06:32 PDF icon बोलपत्र स्वाकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति२०७८_१२_०७).pdf

दरभाउ स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति२०७८/११/३०)

७८-७९ 03/15/2022 - 14:10

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना।

७८-७९ 03/05/2022 - 08:16

Pages