FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धि सुचना।

७८-७९ 02/24/2022 - 13:24

Invitation For Bids

७८-७९ 02/23/2022 - 15:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (सुचना प्रकाशित मिति २०७८/११/१०)

७८-७९ 02/22/2022 - 15:34

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०४)

७८-७९ 02/18/2022 - 11:13

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा (सुचना प्रकाशित मिति२०७८/११/०१)

७८-७९ 02/13/2022 - 17:29

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना।(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१३)

७८-७९ 02/01/2022 - 22:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। (सूचना प्रकाशित मिति २०७८/१०/१८)

७८-७९ 02/01/2022 - 15:47

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। ( सुचना प्रकाशित मिति २०७८/१०/१३)

७८-७९ 01/27/2022 - 15:59

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना। (सुचना मिति २०७८/०८/२९)

७८-७९ 12/16/2021 - 09:49

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा। (सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०८/२३)

७८-७९ 12/10/2021 - 16:40

Pages