FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

७६/७७ 01/24/2020 - 13:30 PDF icon Invitation for Bids

बोलपत्र, दरभाउ स्वीकृत आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/24/2020 - 13:04

बोलपत्र सूचना

७६/७७ 12/26/2019 - 22:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७५/७६ 04/16/2019 - 17:04

स‌ंसाेधन सूचना सम्बन्धमा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 03/28/2019 - 14:23

सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 03/15/2019 - 12:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 03/12/2019 - 14:55 PDF icon Document.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/10/2019 - 16:22 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 02/27/2019 - 11:06

आ.व. २०७५।०७६ को दुङ्खा, गिटृी, वालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 02/19/2019 - 22:03 PDF icon Suchana11.pdf

Pages